• danywii
 • makros
 • jeschge
 • meshial
 • bollabolla
 • hauptbahnhof
 • rzemyk
 • unbill
 • ZombieYoshi
 • rbckpp
 • Muska
 • zelot
 • mynnia
 • Snusmumriken
 • aggro05er
 • ericola
 • hellspawn
 • positionnement
 • thevelvetme
 • cleanout
 • elvisarias
 • Saintom
 • simi-deluxe
 • jackarma
 • qtaz
 • mikmikmik
 • McNeal
 • Einheitsbrei
 • Chickensoup
 • isno
 • chujzmroku
 • Joker8953
 • 4rtur
 • verdantforce
 • mrspaceman
 • ReNDoM
 • kimjongfun
 • peper
 • Krebs
 • OnTheRun
 • unidea
 • loichl
 • Froggy
 • saxguy2010
 • delRayo
 • visa
 • jebemtimater
 • szczawiowazjajkiem
 • Trinitys
 • mearluna
 • bdsmforest
 • guyver
 • urojenie
 • anake1
 • wakemeup
 • HarderthanaRock
 • TomCisar
 • jessieloves
 • Ramme
 • DataCrow
 • maison-interieur
 • SeduceWomenGuide
 • JJunkie
 • panpancerny
 • Chiaroscuro
 • mojbalagannastrychu
 • aldegar
 • HumorMeSilly
 • Finrod
 • zachlanny
 • xbox2
 • Freeminder23
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

8445 b22d 500
7831 a277 500

artbymoga:

Be impressed.

4559 1215

How can you even be this stupid?

Reposted frommyry myry viaTank Tank
1747 f8d6 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapl pl
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
8366 8440 500
Reposted fromKZavi KZavi viaeglerion eglerion
8057 ce09 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazombiekrasko zombiekrasko
Reposted fromFlau Flau
Reposted from3ch0 3ch0 viasofias sofias
9541 30a1 500
This lamppost focuses the sun and scorches a line in the grass.
Reposted fromc0ffee c0ffee viaAluAlu AluAlu
8273 33e0 500
Erst wenn du zusammenbrichst, hast du das Leistungsprinzip in seiner ganzen Schönheit verstanden – Dies irae
S-Bahnhof Friedrichstraße
Reposted fromsefischer sefischer viaDeva Deva
Gdy człowiek nie żyje, nie wie tego, a innym ludziom jest przykro. Tak samo gdy jesteś głąbem :V Serio, mam wiarę w ludzi, studentów etc., ale niektórzy może się zreflektują, jak poczują przykrość. Zresztą jeżeli ktoś ma twardą dupę w Internecie to przykrości nie odczuje. Zresztą co innego, sprawić komuś przykrość z powodu błahostki (= tzw. "opierdol za nic") a co innego sprawić komuś przykrość za naprawdę słabe porady typu "podzielę się psychotropami" :v

Kołakowskiego znam, ale tego nie czytałem. Zamówię sobie :)

stevenuniversephan:

likingthistoomuch:

carryonmy-assbutt:

fricklesfrackles-letsfrickackles:

domina-domina-omnimalum:

thebabbagepatch:

hereghostyghosty:

jordaamn:

johnstridur:

adriofthedead:

thesunmaid:

parents making sex jokes

image

grandparents making sex jokes

image

nine-year-olds making sex jokes

image

nine-year-olds

image

NINE

image

NEIN

image
image
image

Welcome to tumblr where we go from parents making sex jokes to sassy Hitler in 0.6 seconds

Amongst my top ten fav posts

so iconic

Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed vianiee niee
4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viaprincess-carolyn princess-carolyn
9043 f032 500
0175 9218 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianattsu nattsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl